Exhibitions,  News,  Svenska

INVITATION: Rehearsals of [other] realities

Collective exhibition at STPLN | Malmö Gallerihelg 2023

22-24 september 2023
STPLN – Stappelbäddsgatan 3, Malmö
Vernissage: 22 september, 19:00-22:00

ENG:

** VERNISSAGE: Friday 22 September, 19:00-22:00**

Program

Fri 22/09, kl. 19:00-22:00: Vernissage.
Stefan Andersson, “Rivers”, Performance.

Sat 23/09. Opening hours: 12:00-16:00
14:00 – Anabela Veloso, “Talvez”, Performance.
15:00 – Nya Rörelsen, “Statues or To-Stand”, Performance.

Sun 24/09. Opening hours: 12:00-16:00

This group exhibition by STPLN:lab is a dialogue between the personal and the political, the subjective and the universal. In which ways do we connect our own personal truths to other viewpoints? Once childhood teddy bears can turn into large soft toy balls to admire, or statuesque human figure performance changes shape according to the actors’ mood. Photography, in turn, concentrates on suffering, both animals and humans. What would reality be like if we challenged the structural norms that built it?

STPLN:lab provides a residence for international and Swedish artists and designers. The exhibited works touch on issues of environmental awareness and racial and social clashes in Sweden through varied media such as illustration, sculpture, textile work, design, photography and performance.

Participating artists:
Anabela Veloso
Arad Golan Coll
Camilla Howalt
Christoph Mügge
Daniela Doe
Felicia Hansen
Gianluca La Bruna
John Kazior
Mark Bond
Nya Rörelsen
Stefan Andersson

Curator: Anni Reponen
Producer: Yénika Castillo

SWE:

** VERNISSAGE: Fredag 22 September, 19:00-22:00**

Program

Fre 22/09, kl. 19:00-22:00: Vernissage.
Stefan Andersson, “Rivers”, Performance.

Lör 23/09. Öppettider: 12:00-16:00
14:00 – Anabela Veloso, “Talvez”, Performance.
15:00 – Nya Rörelsen, “Statues or To-Stand”, Performance.

Sön 24/09. Öppettider: 12:00-16:00

STPLN:labs grupputställningen samtalar mellan det personliga och politiska samt subjektiva och universella. På vilket sätt kopplar vi våra egna personliga sanningar till de andra verkligheterna? Teddybjörnar från barndomen förvandlas till stora mjuka leksaksbollar att beundra; eller i performancen, statyartade mänskliga figuren ändrar form efter skådespelarnas humör. Fotografiska verk, i sin tur, fokuserar både djurens och människans lidande. Hur skulle verkligheten se ut om vi utmanar de strukturella normer som byggde upp den?

STPLN:lab är en residens för internationella och svenska konstnärer och designers. De utställda verken rör vid frågor om miljömedvetenhet och ras- och sociala konflikter i Sverige, genom illustration, skulptur, textilarbete, design, fotografi och performance.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.